Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El servei de suport a l’habitatge es dirigeix a persones adultes majors de 16 anys amb discapacitat intel·lectual. Oferim orientació i suport per tal que les persones qui hi participen puguin viure de forma independent a casa seva.

L'equip de professionals del servei facilita una atenció individual, flexible i continuada, adaptant-se a les necessitats de les persones i al seu moment vital. Oferim suport en les activitats de la vida diària, accessibilitat, autodirecció, atenció social, vida a la comunitat i vincles. Cada una de les persones usuàries del servei compta amb un professional referent, que és qui dona el suport periòdic i qui l’acompanya en tot el procés.

  • Horari: En funcionament els 365 dies de l’any.
  • Responsable: Pep Nula - pepn@aproscom.org
  • Finançament: Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Servei de suport a l'habitatge

El servei de suport a l’habitatge es dirigeix a persones adultes majors de 16 anys amb discapacitat intel·lectual. Oferim orientació i suport per tal que les persones qui hi participen puguin viure de forma independent a casa seva.

L'equip de professionals del servei facilita una atenció individual, flexible i continuada, adaptant-se a les necessitats de les persones i al seu moment vital. Oferim suport en les activitats de la vida diària, accessibilitat, autodirecció, atenció social, vida a la comunitat i vincles. Cada una de les persones usuàries del servei compta amb un professional referent, que és qui dona el suport periòdic i qui l’acompanya en tot el procés.

  • Horari: En funcionament els 365 dies de l’any.
  • Responsable: Pep Nula - pepn@aproscom.org
  • Finançament: Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Servei de suport a l'habitatge