Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Omple el següent formulari

Contacta amb nosaltres

Formulari de contacte

Enviar un correu electrònic
Conformitats
(opcional)

A l'enviar aquest formulari s’entendrà que vostè queda informat dels termes establerts a la Llei Orgànica de Protecció Dades 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i consent que les dades personals reflectides en el present document siguin incorporades en els fitxers de caràcter personal del que es responsable Aproscom Fundació, amb les finalitats principals de complir amb el seu desenvolupament. Els titulars de les dades podran exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, en el termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a Aproscom Fundació Carrer Es Canyar, s/n Manacor o aproscom@aproscom.org. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control.