Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Ens adreçam a les persones amb la capacitat legal modificada que no tenen un tutor/a legal i a les famílies que volen protegir el futur dels seus familiars amb discapacitat quan elles ja no hi siguin.

Vetllam pel benestar de les persones que tutelam per resolució judicial, proporcionant-los una relació personal propera i afectuosa, els suports que precisen i la garantia dels seus drets.

Com ho feim:

 • Assessoram sobre la modificació de la capacitat legal de la persona
 • Informam i assessoram a les famílies sobre els serveis que oferim
 • Feim una valoració de les sol·licituds de tutela
 • Exercim la representació legal de les persones tutelades
 • Administram els seus béns i rendim comptes a l’autoritat judicial
 • Oferim una atenció personal i social

Fundació Tutelar

Servei subvencionat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS

Amb la col·laboració de:

Fundació Guillem Cifre de Colonya

Ens adreçam a les persones amb la capacitat legal modificada que no tenen un tutor/a legal i a les famílies que volen protegir el futur dels seus familiars amb discapacitat quan elles ja no hi siguin.

Vetllam pel benestar de les persones que tutelam per resolució judicial, proporcionant-los una relació personal propera i afectuosa, els suports que precisen i la garantia dels seus drets.

Com ho feim:

 • Assessoram sobre la modificació de la capacitat legal de la persona
 • Informam i assessoram a les famílies sobre els serveis que oferim
 • Feim una valoració de les sol·licituds de tutela
 • Exercim la representació legal de les persones tutelades
 • Administram els seus béns i rendim comptes a l’autoritat judicial
 • Oferim una atenció personal i social

Fundació Tutelar

Servei subvencionat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS

Amb la col·laboració de:

Fundació Guillem Cifre de Colonya

FEST-TE VOLUNTARI TUTELAR

Ser voluntari/a tutelar és compartir temps amb una persona tutelada, és crear una relació basada en la confiança i el respecte a través del vincle personal. Si vols ser voluntari, posa't en contacte amb noltros!

DEMANA INFORMACIÓ

Si tens un familiar amb discapacitat intel·lectual i no saps qui vetllarà pel seu benestar quan tu no puguis fer-ho, demana'ns informació!