Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

POLÍTICA DE PRIVACITAT - INFORMACIÓ AMPLIADA 

DARRERA MODIFICACIÓ: 20/04/2020

 

La Política de Privacitat forma part de les condicions generals que regeixen la pàgina web www.aproscom.org juntament amb la Política de Cookies i l'Avís Legal.   

APROSCOM FUNDACIÓ es reserva el dret a modificar o adaptar la present política de privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la pàgina web. En el cas que l'usuari s'hagi registrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, a l'accedir-hi, se li informarà en el cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals.

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament per mitjà de la pàgina web, ja sigui per la navegació en la mateixa, així com tots aquells que ens puguis facilitar en els formularis de contacte, via e-mail o per telèfon, seran recollides i tractats pel Responsable del Tractament, les dades que s'indiquen a continuació:

 

APROSCOM FUNDACIÓ   CIF: G 07065386 

Domicili: C / Es Canyar, s/n, 07500, Manacor, Illes Balears

 

Contacte a APROSCOM FUNDACIÓ per a la protecció de les teves dades personals

C / Es Canyar, s / n, 07500, Manacor, Illes Balears

Tel: 971552625

Mail: protecciodedades@aproscom.org

Si, per qualsevol motiu, vols posar-te en contacte amb nosaltres en qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les teves dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment. 

 

Quines dades hem recopilat a través de la pàgina web?

 

Pel simple fet de navegar en la pàgina web, APROSCOM FUNDACIÓ recopilarà informació referent a:

 

- Adreça IP.

- Versió del navegador.

- Sistema operatiu.

- Durada de la visita o navegació per la pàgina web.

 

Aquesta informació s'emmagatzema mitjançant Google Analytics, pel que ens remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que aquest recull i tracta aquesta informació. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

De la mateixa manera, en la pàgina web es facilita la utilitat de Google Maps, la qual pot tenir accés a la ubicació, en el supòsit que l'hi permetis, per tal de facilitar una major especificitat sobre la distància i / o camins nostres seus. Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, per tal de conèixer l'ús i tractament d'aquestes dades http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

 

La informació que nosaltres fem servir, no estarà relacionada amb un usuari concret i s'emmagatzemarà a les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores en la pàgina web, sobre els nostres serveis i ens ajudarà a millora rar la nostra estratègia per oferir un millor servei. Les dades no seran comunicades a tercers.

 

 

Si pertanys a algú dels següents col·lectius, consulta la informació desplegable:

 

USUARIS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Prestació dels serveis de tractament i rehabilitació per a persones amb discapacitat física i físico- psíquica, els seus familiars i / o cuidadors. Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions. 

• Gestió administrativa dels mateixos. 

• Control d'accés, estada i permanència a les nostres instal·lacions. 

• Informació d'activitats i d'esdeveniments, per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa. 

• Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions. 

 

CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions. 

• Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició. 

• Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud. 

• Informació general o d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa. 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

L'acceptació i consentiment de l'interessat: en aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un " click " al botó d'enviar, la realització de la mateixa implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació o checkbox amb la següent fórmula, per poder enviar la informació: "□ He llegit i accepto la Política de privacitat."

 

 CLIENTS 

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Elaboració del pressupost i seguiment del mateix mitjançant comunicacions entre les dues parts. 

• Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud. 

• Informació comercial o d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa. 

• Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable. 

• Realitzar les transaccions que corresponguin. 

• Facturació i declaració dels impostos oportuns. 

• Gestions de control i recobrament. 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal és el teu consentiment i l'execució d'un contracte.

 

PROVEÏDORS.

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud. 

• Informació comercial o d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa. 

• Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable. 

• Realitzar les transaccions que corresponguin. 

• Facturació i declaració dels impostos oportuns. 

• Gestions de control i recobrament. 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal és l'acceptació d'una relació contractual, o, si no, el teu consentiment al contactar amb nosaltres o oferir-nos els seus productes per alguna via.

 

VOLUNTARIS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions. 

• Gestió interna i compliment legal de la mateixa. 

• Gestió de la teva col·laboració amb l'entitat, tant en l'àrea terapèutica com en l'administrativa. 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal és el teu consentiment.

 

ASSOCIATS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Organització de les actuacions necessàries per a la consecució dels fins de l'Associació. 

• Gestió interna i compliment legal de la mateixa. 

• Convocatòria de juntes. 

• Realitzar les transaccions o el cobrament de quotes que corresponguin. 

• Declaració dels impostos oportuns. 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal és contractual, l'acceptació del que disposa l'acta fundacional i en els Estatuts de l'Associació.

 

CONTACTES XARXES SOCIALS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Contestar als teus consultes, sol·licituds o peticions. 

• Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició. 

• Relacionar-nos amb tu i crear una comunitat de seguidors. 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

L'acceptació d'una relació contractual en l'entorn de la xarxa social que correspongui, i d'acord amb les seves polítiques de privacitat: 

  1. WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy 
  2. Twitter: http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php
  3. Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
  4. YouTube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html
  5. Instagram: https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388
  6. Vimeo: https://vimeo.com/privacy 

 

Durant quant de temps anem a mantenir les dades personals?

Només podem consultar o donar de baixa les dades de forma restringida al tenir un perfil específic. Els tractarem tant de temps com tu ens deixis seguint-nos, sent amics o donant-li a "m'agrada", "seguir" o botons similars.

Qualsevol rectificació de les teves dades o restricció d'informació o de publicacions has realitzar-la a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social. 

 

DEMANDANTS D'OCUPACIÓ

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Organització de processos de selecció per a la contractació d'empleats. 

• Citar-te per a entrevistes de treball i avaluar la teva candidatura. 

• Si ens has donat el teu consentiment, l'hi podrem cedir a entitats col·laboradores o afins, amb l'únic objectiu d'ajudar-te a trobar feina. 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal és el teu consentiment inequívoc, a l'entregar-nos el teu CV i rebre i signar informació relativa als tractaments que anem a fer.

Durant quant de temps anem a mantenir les dades personals?

El currículum serà emmagatzemat durant el termini d' un any, després del qual, en el cas de no haver-nos posats en contacte amb tu, serà eliminat.

 

RRHH

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Gestió de la relació laboral i de l'expedient de treballador. 

• Realitzar tots aquells tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per complir amb els nostres compromisos contractuals, obligacions en matèria de normativa laboral, Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, fiscal i comptable. 

• Gestió de pagament de nòmines mitjançant entitat financera. 

• Control horari a través del sistema de control d'accés mitjançant empremta / targeta o sistema tipus “portal de l´empleat” (si es dóna el cas).

• Gestió de les assegurances col·lectives / pla de pensions de l'entitat. 

• Realitzar actuacions formatives tant de formació bonificada com no bonificada. 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és l'execució del teu contracte laboral. El compliment de les obligacions legals pertinents. El consentiment de l'interessat.

 

Incloem dades personals de terceres persones?

No, com a norma general només tractem les dades que no ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, hauràs amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

 

I dades de menors? 

En aquest web no tractem dades de menors de 14 anys, per tant, abstén-te de facilitar si no tens aquesta edat.

 

Farem comunicacions per mitjans electrònics?

• Només es realitzaran per gestionar la teva sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens has facilitat. 

• Si realitzem comunicacions per mitjans electrònics, hauran estat prèvia i expressament autoritzades per tu. 

 

Quines mesures de seguretat apliquem? 

Pots estar tranquil: hem adoptat un nivell òptim de protecció de les dades personals que fem servir, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al nostre abast, segons l'estat de la tecnologia, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals.

En quina mesura s'automatitzarà la presa de decisions?

APROSCOM FUNDACIÓ no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzades per a entaular, desenvolupar o acabar una relació contractual amb l'usuari. En cas que usem aquests processos en un cas particular, et mantindrem informat i et comunicarem els teus drets, si així ho prescriu la llei.

Tindrà lloc l'elaboració de perfils?

APROSCOM FUNDACIÓ no té previst realitzar perfils creats en base a decisions automatitzades. 

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Entitats publiques, entitats finançadores dels serveis que ofereix l'entitat, Jutjats i Tribunals que ho sol·licitin. Entitats col·laboradores necessàries per a una correcta prestacions dels nostres serveis.

Les teves dades no se cediran a altres tercers, llevat obligació legal. En concret es comunicaran a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat o producte adquirit, així com als encarregats del tractament necessaris per a l'execució de l'acord.

En cas de compra o pagament, si tries alguna aplicació, web, plataforma, targeta bancària, o algun altre servei en línia, les teves dades se cediran a aquesta plataforma o es tractaran en el seu entorn, sempre amb la màxima seguretat.

En el cas que ens hagi s donat t o consentiment per al tractament del teu nom i imatges i altres informacions, relacionades amb l'activitat de APROSCOM FUNDACIÓ, es divulgaran en les diferents xarxes socials i a la pàgina web. 

 

Transferències internacionals.

En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades per part de APROSCOM FUNDACIÓ, l´entitat s'ha d'assegurar que aquestes transferències són possibles d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades o qualsevol altre requisit establert per la normativa aplicable. A aquests efectes, l´entitat adoptarà els acords que siguin necessaris per a garantir un nivell de protecció de dades equivalent al que preveu la normativa europea.

En cas de treballar en un sistema de carpetes compartides en aplicacions tipus Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon, Apple, Hubspot, etc... es realitzarà una transferència internacional als Estats Units sota l'habilitació de l'article 49.c) del Reglament General de protecció de dades o qualsevol altre mecanisme que garanteixi un nivell de protecció de dades equivalent al que preveu la normativa europea.

 

Quins drets tens? 

• A saber si estem tractant les teves dades o no. 

• A accedir a les teves dades personals. 

• A sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes. 

• A sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits o si ens retires el consentiment atorgat. 

• A sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en alguns supòsits, en aquest cas només els conservarem d'acord amb la normativa vigent. 

• A portar les teves dades, que et seran facilitats en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica. Si ho prefereixes, se'ls podem enviar a el nou responsable que ens designis. Només és vàlid en determinats supòsits. 

• A presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creus que no t'hem atès correctament. 

• A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment. 

Si modifiqueu alguna dada, t'agraïm que ens ho comuniquis per mantenir-los actualitzats. 

 

Vols un formulari per a l'exercici de drets? 

• Tenim formularis per a l'exercici dels teus drets. Si ho prefereixes, pots fer servir els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers. 

• Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI. 

• Si et representa algú, has adjuntar-nos còpia del seu DNI, o que el signi amb la seva signatura electrònica. 

• Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a la direcció del Responsable a l'inici d'aquest text. 

Tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideris que no s'ha atès convenientment la sol·licitud dels teus drets. 

 

El termini màxim per a resoldre per APROSCOM FUNDACIÓ, és d'un mes, a comptar de l'efectiva recepció de la sol·licitud per part nostra.

 

Tens dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als que ho has atorgat. 

 

Tractem Cookies?

Si fem servir un altre tipus de Cookies que no siguin les necessàries, podràs consultar la política de cookies a l'enllaç corresponent des de l'inici de la nostra web. 

 

Durant quant de temps anem a mantenir les teves dades personals?

• Les dades personals seran mantingudes mentre segueixis vinculat amb nosaltres. 

• Un cop et desvincules, les dades personals tractades en cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, incloent el termini en què un jutge o tribunal els pugui requerir atenent el termini de prescripció d'accions judicials. 

• Les dades tractades es mantindran fins que no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat. 

• Mantindrem tota la informació i comunicacions relatives a la prestació del nostre servei, mentre durin els serveis, per atendre possibles reclamacions.