Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

La nostra entitat


image

El nostre compromís

A Aproscom Fundació treballam pels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, perquè creim en el seu talent i defensam la seva inclusió en la comunitat.

Oferim serveis i programes que abarquen les diverses àrees i etapes de la vida de les persones. En el marc d'aquests serveis, adaptam els recursos, les activitats i els suports a les singularitats de cada persona. La nostra intervenció està orientada a augmentar l'autonomia de les persones, el seu benestar i la seva capacitat de participar en la societat.

Apostam decididament per la qualitat

Hem implantat un sistema de gestió per a processos basat en la millora contínua i encaminat a millorar la qualitat de vida de les persones usuàries i de les seves famílies.

Política de qualitat
La nostra missió

Contribuir a generar oportunitats perquè les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament puguin dur a terme el seu projecte de vida com a ciutadans de ple dret, en una societat que té com a valors la igualtat, la justícia i els drets socials.

Visió

Ser una organització que generi canvi i transformació social, que col·labori en la construcció d'una societat inclusiva.

Valors

  • El compromís amb les persones, amb la societat i amb el desenvolupament sostenible.
  • La innovació i la millora continua.
  • L'honestedat, l'ètica, la transparència i l'ús responsable dels recursos.
  • La confiança, la proximitat, la senzillesa i el bon tracte.
  • La flexibilitat i l'orientació a la comunitat.
  • La diversitat i la participació activa de totes les persones.