Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

La nostra entitat


image

El nostre compromís

A Aproscom Fundació treballam pels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, perquè creim en el seu talent i defensam la seva inclusió en la comunitat.

Oferim serveis i programes que abarquen les diverses àrees i etapes de la vida de les persones. En el marc d'aquests serveis, adaptam els recursos, les activitats i els suports a les singularitats de cada persona. La nostra intervenció està orientada a augmentar l'autonomia de les persones, el seu benestar i la seva capacitat de participar en la societat.

Apostam decididament per la qualitat

Hem implantat un sistema de gestió per a processos basat en la millora contínua i encaminat a millorar la qualitat de vida de les persones usuàries i de les seves famílies.

Política de qualitat
La nostra missió

Oferim suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i a les seves famílies per tal de promoure la seva inclusió i millorar la seva qualitat de vida.

Visió

Som una organització compromesa amb les persones, que genera confiança i satisfacció a les persones usuàries i a les seves famílies, així com als poders públics que han de vetllar per la qualitat dels serveis que oferim i a la societat en general.

Valors

  • El compromís amb les persones usuàries, famílies, personal de l’entitat, clientela, Administració i amb el conjunt de la societat.
  • L'orientació a la clientela com a principal valor per contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones.
  • La qualitat, la millora contínua, la innovació en l’àmbit tècnic i en la gestió.
  • La participació: persones sòcies, famílies, persones amb discapacitat, personal, comunitat, voluntariat...
  • La transparència en la gestió i en totes les actuacions amb les persones usuàries, amb les famílies, amb les administracions que financen els nostres serveis, i amb els i les professionals.
  • L’eficiència: destinam tots els recursos al compliment dels objectius i a l’obtenció de resultats.