Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El servei de Promoció de l’Autonomia Personal (SEPAP) està dirigit a infants d’entre 6 i 11 anys en situació de dependència.

El principal objectiu del servei és millorar la qualitat de vida dels infants potenciant la seva autonomia perquè puguin participar de forma autònoma en la comunitat.

COM TREBALLAM

Partim dels desitjos i els interessos de l’infant i centram la nostra intervenció en el seu temps d’oci. Fem una valoració funcional de les activitats que fa per detectar facilitadors o barreres a la participació i, juntament amb la família i l’infant, definim els objectius de la intervenció. En cas que l’infant no participi en cap activitat, li acompanyam en l’exploració dels seus interessos i la cerca de possibilitats d’oci dins la comunitat.

Creim que l’entorn pròxim de l’infant té una responsabilitat en la identificació i eliminació de les barreres que li dificulten en la participació. Per això, treballam de forma coordinada amb els agents de la comunitat a la qual pertany la família.

  • Horari: dimarts-divendres tarda i dissabte matí
  • Responsable: Guillem Martínez - guillemm@aproscom.org
  • Finançament: Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears.

logo conselleria famílies i afers socials

Promoció de l'autonomia

El servei de Promoció de l’Autonomia Personal (SEPAP) està dirigit a infants d’entre 6 i 11 anys en situació de dependència.

El principal objectiu del servei és millorar la qualitat de vida dels infants potenciant la seva autonomia perquè puguin participar de forma autònoma en la comunitat.

COM TREBALLAM

Partim dels desitjos i els interessos de l’infant i centram la nostra intervenció en el seu temps d’oci. Fem una valoració funcional de les activitats que fa per detectar facilitadors o barreres a la participació i, juntament amb la família i l’infant, definim els objectius de la intervenció. En cas que l’infant no participi en cap activitat, li acompanyam en l’exploració dels seus interessos i la cerca de possibilitats d’oci dins la comunitat.

Creim que l’entorn pròxim de l’infant té una responsabilitat en la identificació i eliminació de les barreres que li dificulten en la participació. Per això, treballam de forma coordinada amb els agents de la comunitat a la qual pertany la família.

  • Horari: dimarts-divendres tarda i dissabte matí
  • Responsable: Guillem Martínez - guillemm@aproscom.org
  • Finançament: Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears.

logo conselleria famílies i afers socials

Promoció de l'autonomia