Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El Servei d’Inserció Laboral es dirigeix a persones adultes majors de 16 anys amb discapacitat intel·lectual que estan en procés de recerca de feina. Ofereix orientació, acompanyament i suport en el procés d’inserció laboral. La seva missió és que les persones amb discapacitat intel·lectual estiguin en igualtat de condicions que la resta de ciutadans/es per aconseguir una ocupació de qualitat i puguin aconseguir, a través d’aquesta, un major grau d’autonomia personal.

Les prestacions del servei són: valoració i orientació; formació ocupacional professional; suport a les pràctiques en empreses i inserció laboral a l’empresa.

  • Horari: Flexible, en funció de les necessitats de les persones i del servei.
  • Responsable: Bàrbara Ramon - barbara@aproscom.org
  • Finançament: Projecte finançat amb la participació del SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE)

Servei d’Inserció Laboral

El Servei d’Inserció Laboral es dirigeix a persones adultes majors de 16 anys amb discapacitat intel·lectual que estan en procés de recerca de feina. Ofereix orientació, acompanyament i suport en el procés d’inserció laboral. La seva missió és que les persones amb discapacitat intel·lectual estiguin en igualtat de condicions que la resta de ciutadans/es per aconseguir una ocupació de qualitat i puguin aconseguir, a través d’aquesta, un major grau d’autonomia personal.

Les prestacions del servei són: valoració i orientació; formació ocupacional professional; suport a les pràctiques en empreses i inserció laboral a l’empresa.

  • Horari: Flexible, en funció de les necessitats de les persones i del servei.
  • Responsable: Bàrbara Ramon - barbara@aproscom.org
  • Finançament: Projecte finançat amb la participació del SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE)

Servei d’Inserció Laboral