Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Els Autogestors són un grup de persones adultes que es reuneixen periòdicament amb l’objectiu de crear el seu propi espai per expressar-se i debatre sobre assumptes del seu interès; per poder manifestar les seves necessitats, opinions i desitjos i millorar les seves possibilitats d’elegir i decidir de forma autònoma.

L’objectiu és millorar les oportunitats de dirigir la seva pròpia vida i de participar activament en la societat.

Autogestors

Amb la col·laboració de:

Fundació Guillem Cifre de Colonya

Els Autogestors són un grup de persones adultes que es reuneixen periòdicament amb l’objectiu de crear el seu propi espai per expressar-se i debatre sobre assumptes del seu interès; per poder manifestar les seves necessitats, opinions i desitjos i millorar les seves possibilitats d’elegir i decidir de forma autònoma.

L’objectiu és millorar les oportunitats de dirigir la seva pròpia vida i de participar activament en la societat.

Autogestors

Amb la col·laboració de:

Fundació Guillem Cifre de Colonya