Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El passat dia 24 d’abril es va constituir la Fundació Tutelar Aproscom, els Estatuts de la qual havien estat aprovats per la Junta Directiva de l’associació el mes de novembre de l’any passat.

Aquest nou servei es crea amb la intenció de poder exercir la tutela legal de les persones amb discapacitat intel·lectual i de donar resposta a les necessitats de les pròpies persones amb discapacitat i de les seves famílies en lo que respecta a la seva situació personal i patrimonial.


La Fundació Tutelar Aproscom ha quedat inscrita en el Registre Únic de Fundacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb el número
100 000 000 308
.