Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El passat dia 8 de novembre un grup de 25 tècnics i directius d’entitats membres de la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya visitaren Aproscom amb l’objectiu de conèixer el model assistencial dels serveis de residència i centre de dia.

Activitats d'estiu d’Aproscom :: A la Residència

La visita va consistir en una presentació de la nostra entitat per part del gerent i en una exposició del model d’atenció del servei de residència i centre de dia per part de la directora del centre i de na Beth Vilardebó i en Julio Servera, psicòloga i fisioterapeuta del servei. Després es va fer una visita a les instal•lacions d’aquests dos serveis i també a les de centre ocupacional.

La Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya és una federació d'associacions i d'entitats dedicades a l'atenció de persones amb discapacitat psíquica greument afectades. Té 32 entitats associades que atenen aproximadament a 3000 persones amb discapacitat intel•lectual.

Ens visita la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya :: Foto del Grup