Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

La Fundació Guillem Cifre de Colonya, amb fons provinents de l’Estalvi Ètic, ha aportat 2.000 € per a la Fundació Tutelar Aproscom.

La Fundació Tutelar vetlla pel benestar de les persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten suport per a l’exercici de la seva capacitat jurídica, proporcionant-los una relació personal propera i afectuosa, els suports que precisen i la garantia dels seus drets.

Fundació Guillem Cifre de Colonya