Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El juny de 2023, es va constituir una comissió negociadora per l'elaboració del Pla d'Igualtat 2023-2027 d'Aproscom Fundació. Aquesta comissió, formada per representants legals del personal i representants de l'empresa, va aprovar el nou Pla d'Igualtat el dia 15 de novembre de 2023. El dia 21 de desembre de 2023, l'autoritat laboral de les Illes Balears va confirmar la inscripció del pla en el Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d'Igualtat

A Aproscom Fundació tenim un compromís amb el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones. Aquest Pla d'Igualtat recull els nostres objectius pels quatre anys vinents, així com les mesures que implementarem per aconseguir la igualtat real a la nostra organització.

Llegir el Pla d'Igualtat d'Aproscom Fundació 2023-2027

Llegir el resumen en lectura fàcil del Pla d'Igualtat d'Aproscom Fundació 2023-2027