Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

La Conselleria d'Afers Socials ha concedit a la Fundació Tutelar Aproscom una subvenció de 2.999,59 € amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF (convocatòria 2022). Aquests diners es destinaran la compra d’equipament informàtic.

La Fundació Tutelar Aproscom té l’objectiu d’exercir la funció tutelar de les persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten mesures de suport per a l'exercici de la seva capacitat jurídica i que no tenen cap persona propera que pugui prestar-los.

servidor amb el logotip de la conselleria afers socials 0'7% IRPFaccess point amb el logotip de la conselleria afers socials 0'7% IRPF

logo conselleria afers socials 0'7% IRPFlogotip de la fundació tutelar aproscom