Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

La Conselleria d'Afers Socials ha concedit a Aproscom Fundació una subvenció de 3.000 € amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF (convocatòria 2020). Aquests diners es destinaran la compra d’equipament informàtic per a la millora de la gestió del servei d'atenció primerenca.

El servei d’Atenció Primerenca és un servei específic per a infants de entre 0 i 6 anys que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen el risc de patir-ne. El principal objectiu del servei és afavorir el desenvolupament i el benestar de l'infant i de la seva família, possibilitant de la forma més àmplia possible la seva inclusió en el medi familiar, escolar i social, així com la seva autonomia personal.

treballadora utilitzant el portàtil

logo conselleria afers socials 0'7% IRPF