Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

A principis d'any es va constituir una comissió negociadora per l'elaboració del Pla d'Igualtat 2020-2024 d'Aproscom Fundació. Aquesta comissió, formada per representants legals del personal, representants de l'empresa i persones treballadores, va aprovar el nou Pla d'Igualtat el dia 3 de març de 2020.

A Aproscom Fundació tenim un compromís amb el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones. Aquest Pla d'Igualtat recull els nostres objectius pels quatre anys vinents, així com les mesures que implementarem per aconseguir la igualtat real a la nostra organització.

Llegir el Pla d'Igualtat d'Aproscom Fundació 2020-2024

Llegir el resumen en lectura fàcil del Pla d'Igualtat d'Aproscom Fundació 2020-2024