Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Durant aquest curs escolar 2018-2019, l’APIMA del Centre d’Educació Especial Joan Mesquida ha organitzat, per a tot l'alumnat de l' escola, un programa d’intervencions assistides amb cans. Aquest programa ha estat realitzat, com l’any passat, pel Centre d’Intervencions amb Animals S’hort Vell.

Els objectius han estat continuar amb allò treballat l’any anterior, però aquesta vegada amb més sessions per grup. Les àrees que es treballen són la cognitiva, social, psicoafectiva, sensori-motora i activitats de la vida diària.

La interacció amb els animals, en aquests cas els cans, suposa un estímul multisensorial actiu i contribueix a la reducció de desequilibris i millora l’autonomia i el benestar personal. Augmenta la motivació, facilita les habilitats socials, millora l’estat d’ànim i l’atenció i és un catalitzador d’emocions.

Aquesta activitat ha estat possible gràcies al patrocini i la col·laboració de l’Obra Social La Caixa. Aquest és el segon any que aquesta entitat col·labora perquè l'APIMA pugui dur a terme el projecte.

activitat amb cans

Obra Social La Caixa