Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

L’organització densevoluparà un projecte d´inserció per a la ocupació que té com a finalitat fomentar la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

Bankia orienta la seva acció social cap a projecte d´integració laboral de persones amb diferents capacitats entre altres àmbits.

Aproscom Fundació ha rebut el suport de Bankia, per import de 6000 euros, per al seu programa de procesos d’inserció per a la ocupació, que te com a finalitat ajudar a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Bankia i Aproscom Fundació posaran en marxa el projecte “Procesos de inserción para la ocupación” amb l’objectiu d’oferir suports individualitzats, personals e integrals a les persones amb discapacitat amb el fi d’afavorir la seva inserció sociolaboral a través de la incorporació al mercat de treball.

Aquesta col·laboració potenciarà les possibilitats d’accedir al treball de professional i millorarà la qualitat de vida.

La inversió de Bankia en integració laboral de persones amb discapacitat es deriva dels fons contemplats dins les mesures alternatives de la Lley General de Discapacitat.

Huella Social de Bankia
Huella Social de Bankia