Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El Consell de Mallorca, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials –IMAS-, ha concedit recentment a Aproscom Fundació una subvenció de 64.260€ per dur a terme activitats de suport a l´habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual, per a l’any 2016.

A diferència dels serveis d’atenció domiciliària, el programa de suport a l’habitatge és de caràcter socioeducatiu més que de caràcter assistencial. La prestació dels suports és dinàmica i flexible i està adaptada a les necessitats de cada persona; les activitats es desenvolupen en els entorns habituals de les persones usuàries, tant a la comunitat com al domicili i estan orientades a millorar la seva autonomia per a la vida independent.

Gràcies a aquesta ajuda econòmica, 11 persones es podran beneficiar d’aquest programa, que ofereix orientació i suport a persones amb discapacitat intel·lectual que viuen soles, en parella o que conviuen amb altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus de salut.

 

Departament de Benestar i Drets Socials