Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual


Després de la experiència pilot del programa de formació dual de l’any 2015 s’ha demostrat que ha suposat grans avantatges respecte al mètode tradicional de formació per a l’ocupació en relació al col·lectiu de persones amb discapacitat, ja que se sustenta en aspectes teòrics i pràctics de la professió.

Per aquest motiu, a partir d´aquest mes de desembre s´ha iniciat la nova modalitat en Cuina de Formació Dual i es continua amb les que ja es varen posar en marxa l’ any anterior: Jardineria i Netetja.

A partir d’aquestes tres modalitats l’alumnat es podrà formar a partir d’avui baix la metodología d ”Aprendre fent”, que és la base d’aquest programa de formació. Aprendre fent es refereix a una metodologia d’aprenentatge adaptada i flexible, on la persona es forma en un ambient real i on la practicitat d´aquest mètode reforça la motivació, la responsabilitat, l’hàbit de l´esforç i la tolerància a la frustració.

Gràcies a aquest programa que compta amb la participació del SOIB i el cofinançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal 28 aprenents tenen un contracte de feina.

 

Cursos de Formació Dual