Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El passat mes de juliol Aproscom signà un conveni de col•laboració amb el Servei de Salut de les Illes Balears a través del qual l’Hospital de Manacor posa a disposició d’Aproscom els serveis professionals d’una pediatra amb l’objectiu de fer la valoració, el diagnòstic i el seguiment dels infants del Servei d’Atenció Primerenca (SEDIAP) d’Aproscom.

El SEDIAP és un servei específic per a infants d’entre 0 i 6 anys que presenten indicis de risc o un retard en el seu desenvolupament. El principal objectiu del servei és afavorir el desenvolupament i el benestar del nin i de la seva família, possibilitant de la forma més àmplia possible la seva integració en el medi familiar, escolar i social, així com la seva autonomia personal.

Amb aquesta col•laboració s’aconseguirà:

  • Fer un seguiment mèdic dels infants en un ambient més natural que l’hospitalari.
  • Disposar d’informació específica per a la valoració i intervenció mèdica.
  • Disposar d’assessorament en aspectes mèdics molt útil per a la intervenció en el SEDIAP.
  • Oferir als familiars dels infants una atenció global i coordinada.
  • Establir un canal de comunicació conjunt amb els professionals de l’àmbit educatiu.

Hospital de Manacor